Klinikai kutatás | Bőrklinika

Klinikai kutatás

Szegedi Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Klinikai Vizsgálóhely

 

A kliniko-farmakológiai kutatások és vizsgálatok jelentős szereppel bírnak az Általános Orvostudományi Kar elméleti intézeteiben és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ betegellátó szervezeti egységeinél.

2010 júliusától a SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ keretein belül korábban létrejött Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ (Clinical Research Coordination Center) új strukturális rendszerben kezdte meg működését. A Központ vezetője Prof. Dr. Kemény Lajos, a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára.

A Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ fogja össze a klinikákon folyó kutatásokat, vizsgálatokat: kapcsolatot tart a CRO partnerekkel és a különböző területeken indított klinikai vizsgálatokban kijelölt kapcsolattartókkal.

Az intézményi szerződések teljes körű managementjén és adminisztratív feladatkörein túl, a vizsgálói oldal komplex koordinációs rendszerét, illetve egy új, komplex referálói rendszert is kidolgoztuk, melyek célja a korábbiaknál is magasabb számú betegbevonás elérése valamennyi vizsgálatunkba.

A fenti szolgáltatások igénybevétele a vizsgálók vagy szponzorok számára szabadon választható. Sőt, mi több, Központunk egyfajta SMO (Site Management Organization) feladatot is képes ellátni a belső közreműködő cégek minden előnyével, ezáltal a kiszervezett szolgáltatások hátrányainak teljes kiküszöbölésével.

Jelenleg a szolgáltatásainkat igénybe vevő klinikák és vizsgálók képzett és gyakorlott munkaerőt kapnak a klinikai vizsgálatok lebonyolításához. A koordinációs modell vívmányaként a Központ minden vizsgálathoz két állandó study koordinátort delegál az adminisztratív feladatok ellátására, valamint természetesen a Központ, mint szakmai felügyeleti és ellenőrző szerv folyamatos jelenlétét is biztosítja, ezáltal megkönnyítve a vizsgálatban résztvevő orvosok munkáját, akik ezáltal a korábbinál kisebb leterheltséggel minden eddiginél magasabb számú beteget vonhatnak be vizsgálataikba. A Study management emellett a Központ teljes felelősségvállalását is garantálja a munkatársai által elvégzett feladatokért a feasibility fázistól egészen a lezáró vizsgálatig, továbbá biztosítja a referálói rendszer bevonását is.

 
A Központ főbb feladatai:
 
  1. Tájékoztatás a klinikai szerződések megkötésének folyamatáról.
  2. Az intézményi szerződések teljeskörű managementje és adminisztrációja.
  3. Összeköttetés biztosítása a külső vagy kiszervezett résztvevőkkel, pl. kapcsolattartás a Laboratóriumi Medicina Intézettel, a Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézettel, vagy a Radiológiai Klinikával.
  4. Kapcsolattartás a Regionális és Intézményi Humán Orvosbiológiai Kutatásetikai Bizottsággal.
  5. Kapcsolatfelvétel- és tartás a kijelölt kapcsolattartókkal, CRO és CRA partnerekkel.
  6. Klinikai Kutatásokat Koordináló Bizottsági egyeztetések kezdeményezése a klinikai kutatási szerződések megkötése és más tárgykörű ügyek körében.
  7. Koordinációs szerep betöltése az Egészségügyi Tudományos Tanács felé.
  8. Komplex koordinációs rendszerhez való hozzáférés biztosítása klinikai vizsgálatokban, beleértve a dokumentációs kapacitás és a 24 órás rendelkezésre állás biztosítását is.
  9. Folyamatos referáció igénylése a háziorvosok (GP) és szakorvosok részéről a Referálási Rendszer Csoport kijelölt vizsgálataiban.

Szakképzett, rutinos vizsgálóink közreműködésének köszönhetően a klinikai vizsgálatok bármely területén örömmel ajánlhatjuk a Központ szolgáltatásait. A Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ, valamint munkatársaink egybehangolt működése jelenti a biztosítékot a Klinikai vizsgálatok sikeres és precíz megvalósítására.

 

Munkatársaink és feladatkörük

Dr. Kemény Lajos
Elnök
Dr. Bende Balázs
Klinikai Kutatási Koordinátor
A Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ újraszervezése, innovációs tervek kidolgozása és operatív megvalósítása. Állandó koordináció és kapcsolattartás az elindított projektek és azok vezető koordinátorai között.
Dr. Sajtiné Balogh Erika
Irodavezető
A központ adminisztrációs feladatainak végzése, irodavezetés, kapcsolattartás az Egyetem érintett osztályaival, szerződéskötések teljes körű managementje.
Szabó Réka
Public Relations
Direkt marketing tervek kidolgozása, kivitelezése, komplex arculattervezés, kommunikációs és tárgyalási tréningek szervezése.
Dr. Kovács Rita
Referációs rendszer-koordinátor
Feladatai az alapellátói és társszakmák közötti beteg referáltatás szervezése, tréningek tartása és a háziorvosi (GP) rendszer felé történő disszemináció.
Visnyeiné Dankó Mónika
Klinikai Kutatási Asszisztens
A studyk teljeskörű adminisztratív háttér-menedzsmentje.
Dr. Volford Gábor
Vezető Study Koordinátor
A folyamatos koordinátori utánpótlás humánerőforrásának biztosítása, a kiképzések felügyelete, trainingek szervezése, belső auditok lebonyolítása.
Orha Anita
Study Koordinátor
Az első jelenlegi rendszerben elindított vizsgálatok teljes koordinációja, illetve ezekben a betanuló koordinátorok képzése, kapcsolattartás a CRO cégek felé.
Sádt Zoltán
Study Koordinátor
Az első jelenlegi rendszerben elindított vizsgálatok teljes koordinációja, illetve ezekben a betanuló koordinátorok képzése, kapcsolattartás a CRO cégek felé.
Sipos Péter
Study Koordinátor
Az első jelenlegi rendszerben elindított vizsgálatok teljes koordinációja, illetve ezekben a betanuló koordinátorok képzése, kapcsolattartás a CRO cégek felé.